DARMOWA WYSYŁKA KURIEREM OD 99 ZŁ

Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

Z DNIA 14.04.2016 r.

§ 1 Dane osobowe

1. Barbara Kiejnich prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VERA BAGS Barbara Kiejnich przy ul. Terespolska 61, 05-074 Halinów, Nowy Konik wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 8321107734, REGON 712486508, tel./fax 22 773 35 85, e-mail : verabags@wp.pl (zwaną dalej „Administrator”), jako Administrator danych osobowych Sklepu Internetowego verabags.pl (dalej „Sklep”), dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych.

2. Administrator zapewnia wszystkim Klientom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych, prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

3. Administrator przetwarza dane osobowe Klienta wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego verabags.pl

z dnia 14.04.2016 r. w tym zawarcia umowy sprzedaży, wykorzystując dane osobowe w szczególności: imię i nazwisko, firmę, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres siedziby firmy ewentualnie adres korespondencyjny, adres zamieszkania NIP, REGON, numer rachunku bankowego, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

4. Administrator w szczególności zobowiązuje się do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych, przewidzianych w art. 36 - 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5. Administrator oświadcza, że zebrał dane osobowe Klientów do zbioru danych na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,(Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

6. Administrator może przetwarzać także inne dane niż dane osobowe, które nie są niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Klienta, wyrażoną po powiadomieniu przez Administrator o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania . Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.

7. Administrator jest w posiadaniu adresów IP Klientów, przechowywanych przez Administratora przez czas, przez jaki świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Sklepu.

8. Administrator może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z Sklepu (dane eksploatacyjne):

1) oznaczenia identyfikujące Klienta nadawane na podstawie formularza zamówień;

2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient;

3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Sklepu;

4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Sklepu drogą elektroniczną.

9. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a zbiór danych osobowych Klientów został zgłoszony Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.

§2 Kwestie techniczne

1.Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać inne dane.

2.Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Administrator może wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz

nieusuwanie ich z dysku.

§3 Zasady korzystania z plików „cookies”

1.Stosowane przez Sklep pliki cookies są bezpieczne dla Urządzenia Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Klienta wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować je indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

2.Klient ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www). W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. 

3.W ramach Sklepu możemy stosować następujące rodzaje plików cookies: 

1) pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu,

2) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

3) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu,

4) pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Klienta ustawień i personalizację interfejsu Klienta

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu jego poprawnego funkcjonowania w szczególności do:

1) dostosowania zawartości stron internetowej Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowej.

2) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu Klienta.

3) zapamiętania historii odwiedzonych stron w Sklepie w celu rekomendacji treści Sklepu. 

5. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www). Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach np. przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania programu (przeglądarki internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www). 

6. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w programie (przeglądarce internetowej) służącym do obsługi internetu (stron www), który używa. 

7. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcje Sklepu dostępne na stronie internetowej.

§ 4 Informacja handlowa

1.Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane przez Administrator do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania newsletterów drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta zgody na takie przetwarzanie.

2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Administrator w celach innych niż niezbędne do świadczenia usług, Klient może zgłosić Administratorowi żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych. Takie żądanie zostaje uwzględnione przez Administrator niezwłocznie.

3. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością Administrator i jego kontrahentów mogą być przesyłane Klientowi wyłącznie za jego zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§ 5 Kontakt

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu Sklepu Internetowego Sklepu verabags.pl z dnia 14.04.2016 r., Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Sklepu prosimy kierować na adres poczty elektronicznej e-mail: verabags@wp.pl lub tel./fax 22 773 35 85.